TSL: Transport, spedycja i logistyka

Fabularyzowany kursu języka polskiego specjalistycznego z zakresu transportu i logistyki podzielony na 6 modułów tematycznych (zdarzenia drogowe; pojazdy i ładunki; przepisy ruchu; odbiór/załadunek towarów; rozmowy z koordynatorami; w trasie) oraz test końcowy. Każdy moduł składa się z 3 lekcji oraz części ćwiczeniowej.

Kurs przewidziany na ok. 12-16h nauki (w zależności od tempa pracy osoby uczącej się).

Kurs ma charakter uzupełniający i jest rekomendowany dla osób władających już językiem polskim w stopniu podstawowym (od A1 wzwyż). Potencjalnymi użytkownikami powinny być osoby, które deklarują potrzebę nauki języka specjalistycznego w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Zawartość kursu:

  • słownictwo ogólne
  • słownictwo specjalistyczne
  • język branżowy (slang)
  • komentarze gramatyczne.

Szkolenie zawiera autorskie materiały do nauki (audio, wideo, grafiki) oraz atrakcyjne ćwiczenia.
Pomyślne zdanie testu końcowego uprawnia uczących się do otrzymania certyfikatu (próg zaliczenia:60%).

Kliknij, by przejść do kursu.