Kontakt

Projekt jest realizowany w Studium Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownikiem projektu jest dr Olga Bambrowicz: olga95@amu.edu.pl

Biuro projektu: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
Collegium Maius
ul. Fredry 10 (pokój 11)
61-701 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Kurs na MOOC” (POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC-18).