Darmowy podręcznik do nauczania języka biznesowego na poziomie B1

„Przedsiębiorczość po polsku” (e-publikacja) POBIERZ


NOWE ROZWIĄZANIE METODYCZNE

Od 15 lutego 2021 Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (UAM) realizuje projekt Wykorzystanie kursu MOOC B1 w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego jako obcego metodą blended learning, który ma wzbogacić projekt standardowy o komponent międzynarodowy.

Celem projektu jest stworzenie modelu, dzięki któremu lektorzy i nauczyciele j.polskiego jako obcego będą podnosić kompetencje w zakresie wykorzystania kursu e-learningowego MOOC B1 (z elementami przedsiębiorczości) w nauczaniu, kształceniu ustawicznym i aktywizacji zawodowej cudzoziemców metodą blended learning.

Partnerami w projekcie są:

  • Uniwersytet Masaryka w Brnie
  • Uniwersytet Karola w Pradze

Projekt realizowany jest w ramach grantu „Ścieżki współpracy” przyznanego przez Fundację Fundusz Współpracy. FFW umożliwia realizatorom projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) otrzymanie dofinansowanie na rozszerzenie rezultatów i produktów tego projektu o komponent międzynarodowy. Celem projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jest zachęcenie polskich projektodawców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, w efekcie której powstaną nowatorskie rozwiązania, które w lepszy, bardziej efektywny czy skuteczny sposób odpowiedzą na zdiagnozowane w projektach krajowych problemy.


Istotnym elementem wytworzonego w ramach projektu modelu są nowoczesne materiały do nauczania języka z elementami przedsiębiorczości.


RAPORTY

Raport dotyczący uwarunkowań i okoliczności towarzyszących nauczaniu języka polskiego specjalistycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Raport dotyczący uwarunkowań i okoliczności towarzyszących nauczaniu języka polskiego specjalistycznego na Uniwersytecie Masaryka w Brnie

Raport dotyczący uwarunkowań i okoliczności towarzyszących nauczaniu języka polskiego specjalistycznego na Uniwersytecie Karola w Pradze


ROZMOWY


Trzeba fokusować się na targecie

Rozmowa z dr Małgorzatą Balcerzak, lektorem języka polskiego jako obcego zatrudnionym na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.

Moi studenci są wieczną inspiracją!

Rozmowa SYLWIĄ CZACHÓR, lektorem języka polskiego jako obcego zatrudnionym na Uniwersytecie KAROLA W PRADZE