Handel i usługi

Fabularyzowany kursu języka polskiego specjalistycznego podzielony na 6 modułów tematycznych (salon fryzjerski; lok. gastronom.; kasa w markecie; sklep; hotel; usługi budowlane) oraz test końcowy. Każdy moduł składa się z 3 lekcji oraz części ćwiczeniowej.
Kurs, przewidziany na ok. 12-16h nauki (w zależności od tempa pracy osoby uczącej się), ma charakter uzupełniający i jest rekomendowany osobom władającym już językiem polskim w stopniu podstawowym (od A1 wzwyż). Potencjalnymi użytkownikami powinny być osoby, które deklarują potrzebę nauki języka specjalistycznego w celu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.
Zawartość kursu:

  • słownictwo ogólne
  • słownictwo specjalistyczne
  • komentarze gramatyczne.

Szkolenie zawiera autorskie materiały do nauki (audio, wideo, grafiki) oraz atrakcyjne ćwiczenia.
Pomyślne zdanie testu końcowego uprawnia uczących się do otrzymania certyfikatu (próg zaliczenia:60%).

Kliknij, by przejść do kursu.